4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ Area Demontagecentrum / Circulaire Economie

15 december 2016

Categorie: Historie

Afval bestaat niet, want producten die niet meer gebruikt kunnen worden, bevatten nog veel waardevolle grondstoffen. Area ziet het als haar missie om bewoners, gemeenten en bedrijven te helpen al die waardevolle grondstoffen terug te winnen. Meer recycling levert een schone, groene omgeving op. En ook nieuwe bedrijvigheid en nieuwe banen in de regio. Het sluiten van grondstoffenkringlopen leidt tot nieuwe bedrijvigheid en nieuwe (participatie) banen. Daarmee creëert Area sociaal/maatschappelijke waarde voor de regio.

Een prachtig voorbeeld hiervan is het onlangs in gebruik genomen Demontagecentrum. Deze GreenDrinks werd gestart met een rondleiding door dit centrum. Hier worden computers volledig ontleed zodat alle grondstoffen opnieuw kunnen worden gebruikt. Hierdoor heeft Area nieuwe werkplekken gecreëerd voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels zijn hier vanuit WenO-Drenthe al twee medewerkers op ingezet.

GreenDrinks Demontagecentrum Area 2   GreenDrinks Demontagecentrum Area

Na de rondleiding volgde een triggerende presentatie door Alfride Groenewold (directeur Area) over de circulaire economie. Door welke bril kijken we? Waar staan we nu en waar willen we naar toe? Van lineair proces naar een gesloten kringloop. Inzetten van co-creatie en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.

GreenDrinks @ Area