4 Green Support / Aanvalsleiders

Online GreenDrinks; Vriend Duurzaam & Drenthe College

22 april 2021

Categorie: Historie


Online GreenDrinks; Vriend Duurzaam & Drenthe College

Ook in deze uitdagende tijd staan ontwikkelingen niet stil. In tegendeel. Op het gebied van duurzaamheid, innovatie en educatie is er veel moois gaande in Zuidoost-Drenthe!
Tijdens de online GreenDrinks op donderdag 22 april namen Tom van Engelen van Vriend Duurzaam en Bert Meijering van Drenthe College ons mee in de ontwikkelingen en plannen in de regio.
 Vriend Duurzaam
Vriend Duurzaam uit Coevorden is een koploper in de regio op het gebied duurzaamheiden innovatie. Een energie neutraal pand, een wagenpark volledig op waterstof, revolutionaire ‘bloemen’ die stroom opwekken en een enorme kennis voor waterstof. 

De wens om deze kennis en passie te delen met de regio en te inspireren heeft geleid tot het ontwikkelen van het Waterstof Educatie Centrum. Tom van Engelen (directeur VriendDuurzaam) nam ons mee in deze ontwikkelingen en plannen. 

Drenthe College
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologieën, ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werkveld. Het gevolg is dat bestaande functies veranderen en soms zelfs plaatsmaken voor nieuwe functies. Een leven lang ontwikkelen is daarom belangrijk, zowel voor werkgevers, werknemers als werkzoekenden.
Vanuit dit kader biedt Drenthe College maatwerktrajecten, bbl-opleidingen en diverse om- en bijscholingscursussen voor volwassenen aan. 

In de kunststofindustrie spelen biobased materialen en recycling een grotere rol. Er is een omslag gaande van gebruikte kunststoffen naar biobased materialen. Drenthe College speelt hier op in met een nieuwe cursus duurzame kunststoffen.
Zoals hierboven al beschreven speelt Waterstof een steeds belangrijkere wordende rol. Drenthe College is betrokken bij het Waterstof Educatie Centrum. Een cursus waterstof is in ontwikkeling. 

Bert Meijering, Adviseur Leven Lang Ontwikkelen van Drenthe College, praatte ons bij en nam ons mee praat u mee in de mogelijkheden op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en de nieuwe cursussen gericht op Duurzame kunststoffen en Waterstof.