4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks Passief Bouwen

9 april 2015

Categorie: Historie

Naar aanleiding van de bouw van de 1e gecertificeerde Passiefwoning in Emmen vertelden Ruud Room van ROOM Ontwerp en Bouwadvies en Henk Wegkamp van Dantuma-Wegkamp aan ruim 130 belangstellenden “alles” over deze in Nederland nog tamelijk onbekende maar in het buitenland veel gebruikte methode. De GreenDrinks met het grootste aantal bezoekers ooit. . . .

In een kleine stand van respectievelijk Kuipers&Koers, Gemeente Emmen en Drenthe College kon men verder terecht voor info over de bouw van die 1e Passiefwoning , de aankoop van een bouwkavel en de opleidingsmogelijkheden voor deze nieuwe bouwmethode.

Wethouder Jisse Otter.

De wethouder voor wonen gaf aan met tevredenheid terug te kijken op de start van de bouw van de eerste Passiefwoning in Emmen in november 2014.  Jaarlijks moeten er zo’n 500 woningen worden vernieuwd of vervangen en dat zou veel duurzamer moeten gebeuren dan in de afgelopen decennia.  De daardoor te realiseren besparing levert financiële middelen op om die bijvoorbeeld aan te wenden voor de werkgelegenheid. Concreet kan de gemeente nog een subsidie verlenen op de volgende 4 te bouwen Passiefwoningen.

Ruud Room: Wat is “Passief Bouwen”.

Optimaal wooncomfort, een gezond binnenklimaat en geen energiekosten voor de bewoners. Dat is de toekomst! De overheid heeft als doelstelling om in 2020 alleen nog maar energieneutraal te bouwen.
Met de Passiefbouw-methode is het echter nu al mogelijk om dat te realiseren, waardoor de totale kosten lager zijn dan bij traditionele nieuwbouw.
In dat kader is relevant om te vermelden dat in Brussel en in Frankfurt al in 2016 alleen nog maar “passief” mag worden gebouwd. Een krachtig signaal.
Bij “Passiefbouwen” wordt de gratis beschikbare energie van de zon optimaal benut door zon-georiënteerd te ontwerpen. Daardoor is voor verwarming van een Passief gebouw nauwelijks aanvullende energie nodig.
Door toepassing van zeer hoge isolatiewaarden, kierdicht bouwen en een uitgekiend installatieconcept wordt een comfortabel, gezond en zeer energiezuinig gebouw gerealiseerd.
Een passief gebouwde woning gebruikt slechts 1/10e van de energie die nodig is voor het verwarmen van een vergelijkbare traditioneel gebouwde woning en is daarom de ideale basis voor een energie-nul of energie-neutrale woning. Zie ook de presentatie Ruud Room..

Henk Wegkamp: Passief Renoveren.

Passief bouwen is een permanent zoeken naar het optimum tussen techniek en bouwlasten. Dantuma-Wegkamp heeft een programma ontwikkeld om rendementsberekeningen voor bestaande woningen te kunnen maken. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen dan de meest optimale maatregelen worden gekozen en worden genomen. Doel: Gezonder, Comfortabeler en Goedkoper wonen.
Zie ook de Presentatie Henk Wegkamp.

Green Drinks DC 049 Green Drinks DC 042 Green Drinks DC 025