4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @Op Eigen Houtje

12 maart 2015

Categorie: Historie

Een “omgekeerde” GreenDrinks. Normaliter laat een bedrijf zien wat zij op duurzaamheidsgebied heeft bereikt of kan bieden. Deze keer toonde Bewonersbedrijf “Op Eigen Houtje” in Emmerhout wat zij nodig heeft om hun gebouw te verduurzamen.

Doel: verduurzaming.

De voormalige school is in de jaren zeventig gebouwd en verre van duurzaam. . . . Om de grootste exploitatiepost (energieverbruik) te minimaliseren wordt ingezet op verduurzaming. Dat zal worden gedaan met vrijwilligers uit de wijk, met de startende jonge ondernemers die er al een plek hebben gevonden, met de vrijwilligers die bij de stichting zijn betrokken, vanuit scholen, etc. De GreenDrinks had als doel om de GreenDrinks-relaties te mobiliseren om in dat verduurzamingsstreven een rol te pakken en dat is gelukt.

Wat is een Bewonersbedrijf?

De principes zijn (zie de link) ontleend aan de manier waarop in Engeland Development Trusts en Community Enterprises opereren en is een initiatief van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA). Bewoners van de wijk Emmerhout, verenigd in een Stichting, zetten het Bewonersbedrijf op om de wijk economisch, fysiek en sociaal verder te helpen ontwikkelen. Streven is, dat ze na de aanloopfase onafhankelijk worden van subsidies. De meeste ruimtes zijn inmiddels verhuurd aan kleine, veelal startende, ondernemingen. Er is een professionele keuken en 1 lokaal is verbouwd tot restaurant met goedkope, gezonde maaltijden voor buurtbewoners. De grote zaal is voor activiteiten, buurtfeestje, vergaderingen e.d.. De buitenruimte wordt deels tuin, gerund door vrijwilligers, met groenten voor het eigen restaurant.

René van der Weide, Wethouder Duurzaamheid.

Wethouder van der Weide ondersteunt vanuit zijn portefeuille (duurzaamheid) het belang van de uitdaging waar de Stichting voor staat; het gebouw met elkaar duurzamer maken. Het Bewonersbedrijf is verder een thema dat past binnen de portefeuille van wethouder Bouke Durk Wilms, die ook aanwezig is. Vanuit de gemeente dus waardering om via dit initiatief de samenleving te informeren over het Bewonersbedrijf en de vraag neer te leggen of er gezamenlijk, met meerdere marktpartijen, naar een oplossing kan worden gezocht om de energielasten terug te dringen. Met het enthousiasme waarmee dit Bewonersbedrijf is gevormd zal er ook een oplossing komen voor het energievraagstuk. Vanuit de gemeente zal daarover worden meegedacht; Educohof is er namens de gemeente al vanaf november 2014 bij betrokken.

Liesbeth Westen, Voorzitter (recent teruggetreden).

In het kort werd aangegeven wat er allemaal al gebeurd is en wat de grootste uitdagingen zijn. De Stichting is druk bezig met het verzamelen van kengetallen, maar met 130-180m3 gasverbruik per dag (zelfs bij deze niet zo strenge winter) lijkt 1 “lekke plek” al wel heel duidelijk. “Het enige dat echt warm wordt, zijn de E- & G-meters . . . .”

Ton Selten, Voorzitter werkgroep Wonen&Ruimte @Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling.

Als lid van de Beoordelingscommissie Bewonersbedrijven is het bedrijfsplan van Op Eigen Houtje mede door Ton beoordeeld op maatschappelijke betekenis en financiële houdbaarheid. Oordeel: positief, zij het gematigd. Zie hier de integrale tekst van  Ton Selten’s Speech.

Rondleiding.

Samen met de bestuursleden bezichtigden de circa 70 aanwezigen het gebouw en beoordeelden wat hun expertise voor het Bewonersbedrijf zou kunnen betekenen. Velen zegden hun bereidheid om mee te werken aan de verduurzaming toe, deels zelfs al voorafgaand aan de GreenDrinks, deels als gevolg van.

Vervolg.

Het is erg belangrijk om eerst goed in beeld te hebben wat de problemen zijn, welke mogelijke oplossingen er zijn en wat daarvoor aan materiaal, menskracht en investering nodig is. Om alles te coördineren en al op betrekkelijk korte termijn resultaat te boeken zal een projectmanager worden ingezet, zo mogelijk ondersteund door een afstudeerder van een hogeschool. Inmiddels inventariseert de stuurgroep  subsidiemogelijkheden voor zo’n proces en is een begin gemaakt met de inventarisatie van de problemen en het maken van een projectplan. Via deze website zal regelmatig over de voortgang worden gecommuniceerd.

Zie ook onderstaande foto’s.