4 Green Support

GreenDrinks Minor Green Logistics

11 juni 2015

Categorie: Historie

Bijna traditiegetrouw wordt in juni de afronding van de Stenden Minorstudie “Green Logistics”  met een “GreenDrinks” afgesloten.
Met ingang van 2015 is de Minor door een bedrijfsgerichter opzet naar een hoger niveau gebracht. Studenten zijn in kleine groepjes ingezet als “consultant/onderzoeker” op een probleem of uitdaging binnen een onderneming. Met de koppeling van een vast groepje studenten aan een onderneming werden kennis en skills van de studenten effectiever ingezet en is het nut voor de onderneming groter.

De studenten kregen als invulling van de laatste maanden van hun studie een specifiek programma binnen het EcomLab, waarin theoretische kennis en vele gastcolleges worden ingezet in een concrete praktijkopdracht; “Zoek een oplossing voor een vraag van het bedrijf, dat daartoe opdracht verleende”.

Op 11 juni presenteerden de studenten de resultaten van hun onderzoeken bij 3 bedrijven in een gecombineerde sessie van “GreenDrinks”-relaties en de “Human Capital Tafel Logistiek”.

Info Minor & Kennispoort.

Robert Dreier heette de aanwezigen welkom en benadrukte een van de functies van de (nieuwe) Kennispoort Drenthe, het verbinden van Onderwijs en Ondernemingen. De nieuwe opzet van de Minor is daar een goede invulling van gebleken. Bedrijven werden opgeroepen om alvast na te denken over mogelijke projecten voor volgend jaar, waar Green Logistics-studenten op ingezet kunnen worden. Opgave voor inzet in 2016 kan nu al via info@greendrinkszod.nl

Resultaten Onderzoeken.

De belangrijkste resultaten bij de 3 bedrijven:

H&P Moulding, Emmen.
Niet alleen gescoord op “laaghangend fruit”, zoals besparingsmogelijkheden op E-gebruik, maar ook bewustwording dat het streven naar een betere score op de CO2-ladder in het bedrijfsbeleid past.

Hoornstra Aannemingsmaatschappij N.V., Nieuw Buinen.
Daadwerkelijke en aantoonbare verbetering van de score op de CO2-ladder.

IAMS Europa B.V., Coevorden.
Elektronische tools om daarmee de CO2-uitstoot te kunnen berekenen en een goede Nulmeting waarmee de onderneming verder kan verbeteren.

Zie verder 2015 0611 MinorEndpresentation.

Green Strategy als concurrentievoordeel.

Matthias Olthaar is docent en onderzoeker aan de Stenden Hogeschool en vanuit die rol gespecialiseerd in het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen voor de concurrentiepositie van bedrijven. Een paar significante stellingen/publicaties uit zijn boeiende presentatie:

  • Alleen de bedrijven die inspelen op veranderingen blijven bestaan . . .
  • De G7 heeft onlangs aangegeven af te willen van het gebruik van fossiele brandstoffen . . .
  • Grote energiebedrijven hebben soms meerdere patenten om te verduurzamen in hun bezit, maar zetten die (vooralsnog) niet in om de huidige winning en verkoop van fossiele brandstoffen te beschermen. . .

Zie verder 2015 0611 PresentationMatthiasOlthaar.