4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ Installatiegroep De Groot i.c.m. ABN-Amro

7 juli 2016

Categorie: Historie

Normaliter hebben we in de vakantiemaanden geen GreenDrinks, maar door het uitvallen van de april-sessie EN omdat het combinatie-onderwerp zo mooi is, organiseerden we op 7 juli toch nog een GreenDrinks, de laatste voor de vakantieperiode.
Opnieuw een MVO-insteek, met niet alleen aandacht voor het Milieu (duurzame producten, diensten, services van De Groot Installatiegroep) maar ook voor de Mens (inzetten van mensen met een handicap in het bedrijfsleven, gefaciliteerd door Participatieadviseur Karin van der Haar van ABN.Amro).

De Groot Installatiegroep is in december 2015 voor het 2e achtereenvolgende jaar bekroond tot Best DeGrootFotoManaged Company van het Nederlandse Midden- en Grootbedrijf. Ook qua duurzaamheid vervult De Groot een voortrekkersrol. Niet alleen door de “groene” parkeerplekken met E-oplaadfaciliteit voor de eigen auto’s voor kantoor Emmen, maar ook met de visie, dat in de toekomst het leveringspalet verschuift van het leveren van “een product” naar ”een service”.
Algemeen directeur Marcel de Groot verwoordde zijn visie over het nóg slimmer afstemmen van duurzame producten op de behoeften van de klant in een recent interview als volgt:
”Behalve de al bekende duurzame technologieën als zonnepanelen, ledverlichting, biogasinstallaties gestookt op houtsnippers, aardwarmte en lucht-warmtepompen, zie ik veel toekomst in technieken die met sensoren werken. Nu al worden sensoren veel gebruikt bij licht dempen in ruimtes waar geen mensen zijn. Maar waarom zou je ook niet de warmtebronnen automatisch zachter zetten, bijvoorbeeld als sensoren middels CO2-detectie of infrarood registreren dat er geen mensen in de ruimte zijn”.
Uit de presentatie werd als belangrijkste boodschap ervaren, dat De Groot nieuwe ontwikkelingen eerst zelf intern test en pas aan klanten aanbiedt als het bewezen heeft effectief te zijn (en rendement op te leveren).
Zie voor gedetailleerde info de betreffende presentatie.

ABN-Amro heeft het Project “van Ambitie tot Participatie” opgezet. Daarmee brengt de bank de Participatie-wet onder de aandacht en naast het zelf in huis halen van mensen met een arbeidsbeperking ook het bedrijfsleven inspireren om werkplekken te creëren voor mensen met een handicap.
Karin vaKarinVanderHaar2n der Haar is in 2014 bij de bank gestart als Participatieadviseur en maakt zich sterk voor een positiever beeldvorming op mensen met een handicap binnen bedrijfsleven en in de maatschappij. Haar visie en drive komen voort uit eigen ervaring. Zij heeft op 16-jarige leeftijd door een ongeluk haar linkerarm verloren, maar toch heeft ze in 2008 met het Nederlands team de bronzen Paralympische medaille volleybal gewonnen. Ook bij de Paralympics in 2016 is zij weer deelnemer.
Vanuit ABN-Amro is o.a. De Groot Installatiegroep geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en in contact gebracht met betrokken partijen in Emmen. Mede daardoor heeft De Groot daadwerkelijk een aantal medewerkers van de doelgroep “arbeidsgehandicapten” weten te plaatsen.
Zie voor gedetailleerde info de betreffende presentatie.
Mocht een organisatie naar aanleiding van het vorenstaande 1-op-1  in gesprek willen, dan is dat mogelijk via karin.van.der.haar@nl.abnamro.com.