4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @Indusafety + Lampe Vitaal

8 januari 2015

Categorie: Historie

Namens Educohof werd de eerste “GreenDrinks” van 2015 georganiseerd bij Indusafety (nieuwe naam: Hydrowear Fabrieksverkoop) in Emmen. Bijna 60 belangstellenden werden door Indusafety geïnformeerd over Eco-Workwear, duurzame bedrijfskleding, door Lampe Vitaal over de duurzame inzetbaarheid van de mens daarin, waarna Hydrowear diens megaopslag in Emmen showde.

Hydrowear Fabrieksverkoop (Indusafety)

Hydrowear is totaalleverancier voor werkkleding, veiligheidsschoenen, persoonlijke beschermingsmiddelen, etc., van het snelst groeiende werkkledingmerk in Nederland. Hydrowear ontwikkelt en vervaardigt hoogwaardige en zeer duurzame bedrijfskleding en levert vanuit het centrale magazijn in Emmen aan heel Europa. Het bedrijf onderscheidt zich niet alleen door de kwaliteit van haar producten, maar vooral door het duurzame concept “Eco-Workwear”. Producten en diensten die dat label dragen zijn gegarandeerd geproduceerd en geleverd onder de volgende strikte voorwaarden: – Altijd met label “Fair Trade” en/of “Eko Tex”, – Goederen zijn duurzaam verpakt (met gerecyclede verpakkingsmaterialen), – Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamd “groen vervoer”, – Na gebruik neemt “Eco Workwear” de goederen weer in voor recycling, – Uitsluitend gebruik van digitale documenten, – Producten worden verzameld tot volle eenheden en dan pas verstuurd, – Ingenomen producten worden zonder logo aangeboden via kringloopwinkels, – Producten, gemaakt met gebruik van deze kleding, mogen worden voorzien van het “Eco Workwear”-logo

Lampe Vitaal

Lampe Vitaal richt zich op duurzame inzetbaarheid van de medewerker, kan ook dé medische staf voor een bedrijf zijn en kan (zonder de duurzame inzetbaarheid te medicaliseren) werkgever en werknemer ondersteunen in hun fysieke en mentale weerbaarheid. Als goed werkgever (sociaal verantwoord ondernemen) is het een uitdaging om medewerkers gezond en mentaal fit te houden, zodat zij hun functie goed kunnen blijven uitoefenen. Continu daarin investeren (zowel door de organisatie als door de medewerker) is een must. Beiden zijn verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid, met als gezamenlijk doel: Een vitale werknemer, die bijdraagt aan een plezierige werkomgeving, hoger rendement, lagere verzuimkosten door daling van het ziekteverzuim, een beter imago en aan de duurzaamheid van zowel onderneming als zichzelf. Lampe Vitaal heeft een behandelmodule ontwikkeld, waardoor medewerkers dezelfde behandeling kunnen krijgen als een topsporter. Het is dus niet meer nodig dat een medewerker langer over een herstel doet bij een “blessure” dan de gemiddelde topsporter. Duurzamer inzetten van Personeel = meer Profit.

Zie ook de presentatie van Lampe Vitaal (http://www.educohof.nl/nl/download/26/rnd,857781) en de impressie van deze GreenDrinks in het fotoboek.