4 Green Support / Aanvalsleiders

Bijeenkomst Dag vd Duurzaamheid; ‘Van Duurzaam naar Betekenisvol ondernemen’

10 oktober 2018

Categorie: Historie

Op de 10e van de 10e namen sprekers de deelnemers met concrete voorbeelden mee naar de toekomst. Hoe kunt u “Betekenisvol” ondernemen, wat betekent dat voor u als ondernemer, waar liggen kansen en hoe de balans te vinden tussen People, Planet & Profit/Purpose. Vragen die tijdens deze bijeenkomst centraal stonden.

 • Pieter Diphoorn van de Kamer van Koophandel presenteerde de ontwikkelde systematiek rondom “De Duurzame toekomst van jouw bedrijf” (hand-out bijgevoegd). Tevens liet hij deelnemers in een paar korte interactieve sessies kennis maken met Kansenkompas “Duurzaam vooruit met jouw bedrijf”.
  Zoals afgesproken ontvangt u hierbij de digitale KvK-Goodiebag waar u direct zelf mee aan de slag kunt.
  Via onderstaande links kunt u 3 E-books gratis downloaden, te weten:
 1. Duurzaam vooruit met jouw bedrijf”, de Routekaart Duurzaam Ondernemen en het Kansenkompas,
 2. Routekaart Duurzaam Ondernemen”, meer dan 80 bronnen voor onafhankelijke informatie,
 3. Kansenkompas Duurzaam vooruit met jouw bedrijf”, 34 praktijkvoorbeelden.

Als verdere invulling van de Goodie-bag bieden de KVK en GreenDrinks Zuidoost Drenthe u een gratis workshop aan waarin u met het Kansenkompas in interactie sessies aan de slag gaat met duurzaamheid. Beoogd resultaat: U krijgt concrete actiepunten om op meerdere manieren Duurzame Business te ontwikkelen. Aanmelden voor deze workshop(s) kan middels een reply aan info@emmenseuitdaging.nl of via pieter.diphoorn@kvk.nl.
Ook wordt op 11 december (’s avonds) een webinar over Duurzaam ondernemen gehouden. Zet de datum alvast in uw agenda. Nadere informatie hierover ontvangt u te gelegener tijd via de nieuwsbrief van de KVK (als u zich daarop heeft geabonneerd) danwel via onze nieuwsbrief.

 • Douwe Snoek van Snoek Puur Groen had een meeslepende en enthousiasmerende presentatie met als onderwerp “Hoe krijg ik mijn medewerkers mee in de duurzaamheidsgedachte”. De hand-out is bijgevoegd.
 • Noor van Leeuwen van MVO Alliantie Noord Nederland en Geert Huitema GreenDrinks/MVO-Platform Zuidoost Drenthe namen de aanwezigen mee in de achtergronden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), de ontwikkeling van een certificeringstool en de mogelijkheid om daarmee betrekkelijk snel aantoonbaar te maken dat je als ondernemer met MVO bezig bent. Na toetsing kan een MVO-certificaat worden uitgereikt en kunnen gecertificeerde bedrijven/organisaties worden opgenomen in een speciale MVO-App. Ook die presentatie is bijgevoegd.
  Zes Emmense ondernemers ontvingen hun MVO-certificaat. Fuhler Wegenbouw, Unica, Aareon, Domesta, Printrunners en Theehuis Twessers hebben laten zien dat zij MVO in de praktijk van hun bedrijf toepassen en bereid zijn hun ervaringen met andere organisaties te delen.

Handouts:

Presentatie Snoek Puur Groen- 10-10-2018

Handout Workshop Duurzaam Emmen 10-10-2018

10-10 MVO gids presentatie