4 Green Support

MVO

MVO, wat is het?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als een nieuwe, integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer behalve het streven naar winst (Profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (Planet) en daarbij oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (People). Het gaat om het vinden van een balans tussen deze drie P’s.

MVO, de ontwikkeling.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap wordt steeds vanzelfsprekender maar ook steeds meer nodig. De doelen (en daarmee maatregelen) van de overheid en de technologische- en economische ontwikkelingen vragen snellere transitie van bedrijven en maatschappelijke organisaties en op meerdere thema’s tegelijk.
In Emmen, de regio Zuidoost Drenthe, de provincie Drenthe en in Noord-Nederland zijn veel initiatieven en programma’s van organisaties en netwerken die deze transities stimuleren en ondersteunen. Het zijn echter nog “parels zonder ketting”; de verbindingen zijn nog zwak. Als we die verbindingen kunnen realiseren kunnen de krachten beter gebundeld worden en bereiken we sneller meer effect.

MVO-Alliantie Noord-Nederland.

Vinden, verbinden en de krachten bundelen om transities te versnellen. Dat was in 2015 het idee achter de vorming van MVO-Alliantie Noord-Nederland als samenwerkingsverband binnen Friesland, Groningen en Drenthe. Bouke Arends, toenmalig wethouder EZ van Emmen, was lid van de denktank die deze samenwerkingsvorm adviseerde, Harriët Hof van Educohof was bij de oprichting en Geert Huitema van GreenDrinksZOD  was er vanaf het begin als alliantiepartner bij.

Alliantiepartner Zuidoost Drenthe.

GreenDrinks is vanaf het begin een van de partners van de MVO Alliantie.

Bedrijven, maatschappelijke- en overheidsorganisaties werken samen in de MVO-Alliantie Noord-Nederland, om meters te kunnen maken in het programma “Ambitie 2020 van MVO Nederland”. Alle bedrijven/organisaties in onze regio kunnen partner worden in de alliantie via het regionale Platform en zo hun eigen MVO-ambities koppelen aan die van anderen.
Via MVO-Alliantie Noord-Nederland hebben ondernemers en organisaties toegang tot:

  1. De tool, waarmee een MVO-certificaat kan worden aangevraagd. Vanuit het GreenDrinks platform wordt ondersteuning geboden voor bedrijven en organisaties in Zuidoost Drenthe bij de aanvraag en verkrijging van dit door de MVO-Alliantie Noord-Nederland gelegitimeerde certificaat.
  2. De digitale MVO-gids. Daarin worden uitsluitend MVO-gecertificeerde organisaties opgenomen. De MVO-Alliantie kent -na toetsing via het regionale Platform – de certificaten toe aan bedrijven en organisaties die aan de voorwaarden voldoen. Via deze digitale gids met bijbehorende App kunnen bedrijven zich als MVO-bedrijf publiekelijk presenteren. Bij inkoop en aanbestedingen van overheden, maar in toenemende mate ook door inkopende bedrijven wordt gevraagd wat de leverancier aan maatschappelijke impact en duurzaamheid bijdraagt. Opname in de MVO-gids is een eerste belangrijke stap om dat te laten zien.
  3. In het project “MVO laat je zien!” is een workshop MVO-marketing en -communicatie ontwikkeld.
  4. De MVO-App. Medewerkers kunnen de presentatie van het eigen bedrijf in de MVO-gids altijd en overal via hun smartphone of IPad presenteren aan klanten en relaties.

Meer informatie over de MVO-Alliantie en certificering vindt u op: www.mvoalliantie.nl

Lid worden?

Ook overtuigd van de waarde van MVO-Platform/GreenDrinks Zuidoost Drenthe? Wilt u, net als veel van uw collega’s, lid worden van dit gewaardeerde netwerk?

Detailinfo over het lidmaatschap vindt u hier, of bekijk eerst nog even de leden pagina.