4 Green Support

GreenDrinks

Wat is het.

GreenDrinks zijn maandelijkse bijeenkomsten voor vertegenwoordigers uit Ondernemingen, Overheid en Onderwijs en voor Particulieren die zich betrokken voelen bij de integrale zorg voor de 3 P’s (Profit, Planet & People) en zich als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer willen profileren.

Wie organiseert.

Geïnitieerd door Educohof is GreenDrinks vanaf 1 januari 2016 qua eigenaarschap overgedragen aan GH-Consultancy, met ingang van 1 januari 2020 aan 4GreenSupport, Linda Meijer-Alberts. Daarmee is de “GreenDrinks”-succesformule in de gehele regio Zuidoost Drenthe geborgd. Ook de gemeenten Coevorden en Borger Odoorn zijn er in betrokken. GreenDrinks zijn in principe voor iedereen toegankelijk, zij het dat daarvoor een lidmaatschapsbijdrage van € 75,00 per persoon per jaar (exclusief BTW) wordt gevraagd.

Uitgangspunten.

  • Acht tot tien GreenDrinks per jaar zijn altijd gerelateerd aan het thema Duurzaamheid, respectievelijk Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
  • Kwaliteit (van de boodschap) gaat boven Kwantiteit. Er wordt dus niet gestreefd naar “zo veel mogelijk deelnemers”,
  • Een lid heeft toegang tot het zeer gewaardeerde podium, waar kennis op het gebied van duurzaamheid en MVO wordt gedeeld en waar uitstekende netwerkkansen worden geboden,
  • Leden worden vermeld op deze website.
  • Het gastbedrijf, waar de GreenDrinks plaats vindt, bepaalt het maximale aantal toe te laten deelnemers.

Beperking.

Vanwege het laatste uitgangspunt zijn ook de leden, die de jaarbijdrage betalen, niet altijd verzekerd van deelname. Wel hebben zij een preferente positie bij inschrijving, maar .  . . ., Vol = Vol.

Lid worden?

Ook overtuigd van de waarde van MVO-Platform/GreenDrinks Zuidoost Drenthe? Wilt u, net als veel van uw collega’s, lid worden van dit gewaardeerde netwerk?

Detailinfo over het lidmaatschap vindt u hier, of bekijk eerst nog even de leden pagina.