4 Green Support / Aanvalsleiders

Online GreenDrinks: Vriend Duurzaam & Drenthe College

donderdag 22 april 2021

Uitnodiging online GreenDrinks; Vriend Duurzaam & Drenthe College

Ook in deze uitdagende tijd staan ontwikkelingen niet stil. In tegendeel. Op het gebied van duurzaamheid, innovatie en educatie is er veel moois gaande in Zuidoost-Drenthe!
Tijdens de online GreenDrinks op donderdag 22 april nemen Tom van Engelen van Vriend Duurzaam en Bert Meijering van Drenthe College u mee in de ontwikkelingen en plannen in de regio.

Vriend Duurzaam
Vriend Duurzaam uit Coevorden is een koploper in de regio op het gebied duurzaamheid en innovatie. Een energie neutraal pand, een wagenpark volledig op waterstof, revolutionaire ‘bloemen’ die stroom opwekken en een enorme kennis voor waterstof.

De wens om deze kennis en passie te delen met de regio en te inspireren heeft geleid tot het ontwikkelen van het Waterstof Educatie Centrum. Tom van Engelen (directeur Vriend Duurzaam) neemt u mee in deze ontwikkelingen en plannen.

Drenthe College
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Technologieën, ontwikkelingen en innovaties hebben invloed op het werkveld. Het gevolg is dat bestaande functies veranderen en soms zelfs plaatsmaken voor nieuwe functies. Een leven lang ontwikkelen is daarom belangrijk, zowel voor werkgevers, werknemers als werkzoekenden.
Vanuit dit kader biedt Drenthe College maatwerktrajecten, bbl-opleidingen en diverse om- en bijscholingscursussen voor volwassenen aan.

In de kunststofindustrie spelen biobased materialen en recycling een grotere rol. Er is een omslag gaande van gebruikte kunststoffen naar biobased materialen. Drenthe College speelt hier op in met een nieuwe cursus duurzame kunststoffen.
Zoals hierboven al beschreven speelt Waterstof een steeds belangrijkere wordende rol. Drenthe College is betrokken bij het Waterstof Educatie Centrum. Een cursus waterstof is in ontwikkeling.

Bert Meijering, Adviseur Leven Lang Ontwikkelen van Drenthe College, praat u bij en neemt u mee in de mogelijkheden op het gebied van een Leven Lang Ontwikkelen en de nieuwe cursussen gericht op Duurzame kunststoffen en Waterstof.


Host Johan van Tiel neemt u mee door het programma.
Er is ruimte voor het stellen van vragen aan de sprekers.

Programma

15.50 uur: Digitale inloop

16.00 uur: Opening en welkom door Johan van Tiel en Linda Meijer

16.05 uur: Spreker Tom van Engelen van Vriend Duurzaam

16.30 uur: Spreker Bert Meijering van Drenthe College

16.55 uur: Afronding; laatste vragen

17.00 uur: Einde

Hoe aan te melden?
Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen en plannen van Vriend Duurzaam en Drenthe College? Graag verwelkomen we u dan donderdag 22 april online!

Meld u zich aan via de link in de uitnodigingsmail of stuur een bericht naar info@greendrinkszod.nl

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail