4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ NHL Stenden

donderdag 21 april 2022

GreenDrinks bijeenkomst @ NHL Stenden Hogeschool
Op donderdag 21 april zijn we te gast bij NHL Stenden Hogeschool. Tijdens deze GreenDrinks bijeenkomst wordt u meegenomen in de ontwikkelingen rondom het meten van impact, de Minor Betekeniseconomie, het actieprogramma Impact Ondernemen en het nieuwste boek van Roel Grit; Wetenschap is geen mening. Het belooft een betekenisvolle bijeenkomst te worden!

Wethouder Steven Stegen trapt de bijeenkomst af en neemt u mee in het actieprogramma Impact Ondernemen en de belangrijke rol van het onderwijs hierin. Met het actieprogramma wordt het economisch perspectief van impactondernemers vergroot en worden bedrijven gestimuleerd om met impact te ondernemen. Met als doel om brede welvaart te vergroten en de beweging van de betekeniseconomie te stimuleren.

Impact meten: Taeke Tuinstra geeft uitleg waarom impact meten goed is voor betrouwbaarheid, transparantie en de nut voor de samenleving.  Taeke is werkzaam als docent en onderzoeker aan de NHL Stenden Hogeschool. Zijn expertise ligt op het gebied van onderzoek, finance en (circulaire) businessmodellen. Als docent is hij onder andere nauw betrokken bij de de minor Betekeniseconomie. Als onderzoeker is hij actief binnen het lectoraat Green Economics and Process Optimization o.a. op het gebied van circulaire businessmodellen en maatschappelijke jaarverslaglegging.

Minor Betekeniseconomie: Tijdens deze minor krijgen studenten inzicht in de samenhang tussen de drie 3 W’s (Welvaart, Welbevinden en Welzijn) en hoe ze meer in balans gebracht kunnen worden. Betekeniseconomie en de SDG’s (Sustainable Development Goals) staan centraal. Van hieruit verdiepen de studenten zich in de behoeften van de opdrachtgever, doen onderzoek en geven een praktisch, duurzaam advies. Docent van de Minor Jos Zoer vertelt samen met studenten hoe dit in de praktijk vorm krijgt en wat studenten voor organisaties kunnen betekenen.

Wetenschap is geen mening: Onze stikstofcrisis is een luxeprobleem. Onze energiecrisis is een wereldprobleem. En de klimaatcrisis dreigt een ramp te worden voor de leefbaarheid in de wereld. We lezen, zien en horen er dagelijks over en iedereen heeft wel een mening.  Scheikundige, meesteruitlegger, bestsellerauteur en voormalig docent NHL Stenden Roel Grit schreef hierover zijn laatste boek ‘ Wetenschap is geen mening’. Een van de vele boeken van zijn hand die in grote getale ingezet worden binnen het onderwijs. Roel neemt u mee  in dit boek over klimaat, energie en stikstof.

 

Programma

16.45 uur: Inloop

17.00 uur: Welkom/opening door Linda Meijer en Jos Zoer

17.05 uur: Actieprogramma Impact Ondernemen door wethouder Steven Stegen.

17.15 uur: Presentatie Impact Meten door docent en onderzoeker Taeke Tuinstra.

17.30 uur: Minor betekeniseconomie door docent Jos Zoer en studenten.

17.40 uur: Wetenschap is geen mening door auteur en voormalig docent Roel Grit.

Gevolgd door een hapje en drankje en de mogelijkheid tot netwerken.

19.00 uur: Einde  Graag verwelkomen we u donderdag 21 april bij NHL Stenden aan de Van Schaikweg 94 in Emmen.

 

Hoe aan te melden?

Bent u ook benieuwd naar de ontwikkelingen rondom Betekeniseconomie in het onderwijs?

Meld u zich dan aan via info@greendrinkszod.nl

Voor deze GreenDrinks zijn er maximaal 40 plekken beschikbaar.

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail