4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ Drenthe College – GAS 2.0

donderdag 12 maart 2020

In november 2017 waren we al eerder te gast bij het Drenthe College tijdens de startfase van GAS 2.0. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en zijn er veel ontwikkelingen en plannen voor de komende jaren. Tijd dus om ons bij te laten praten!

Binnen het programma GAS 2.0 wordt de energietransitie geïmplementeerd in het onderwijs. Het programma is een samenwerking tussen de 3 noordelijke provincies, de 7 noordelijke MBO instellingen, 4 gemeenten en 70 bedrijven.

Met GAS 2.0 wordt ingezet op drie pijlers.
De energietransitie vraagt om veel nieuw personeel, om dit te kunnen realiseren wordt er ingezet op werving van studenten en zij-instromers voor de technische opleidingen.

Daarnaast is onderwijsvernieuwing één van de pijlers, omdat energietransitie van personeel vraagt om andere kennis en vaardigheden. GAS 2.0 zet daarom in op het ontwikkelen van een onderwijsstructuur waarin de continue veranderingen in het bedrijfsleven en actuele (technologische) ontwikkelingen duurzaam in het onderwijs worden verankerd.

De derde pijler is Community of Practice. Dit is het realiseren van een actieve community van ondernemers en experts uit bedrijfsleven, docenten en studenten die samen kennis ontwikkelen en delen. Deze activiteit draagt bij aan het versterken van de impact en de (toekomstige) duurzaamheid van dit programma op de regio.

Liesbeth Horstmann, Projectmanager Techniek & Innovatie en uitvoerder van het programma GAS 2.0, zal ons meenemen in de ontwikkelingen en de toekomstplannen.

Programma

16.45 uur Inloop met koffie/thee

17.00 uur Welkom/opening

17.05 uur Presentatie ontwikkelingen GAS 2.0 door Liesbeth Horstmann

18.15 uur Hapje/drankje met de mogelijkheid tot netwerken

19.00 uur Einde

Graag verwelkomen we u donderdag 12 maart bij de DC Tech locatie van het Drenthe College aan de Van Schaikweg 98 in Emmen!


Hoe aan te melden?
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen op het gebied van GAS 2.0?

Let op: Voor deze GreenDrinks zijn er maximaal 40 plekken beschikbaar. Bij aanmelding hebben leden van GreenDrinks een preferente positie.

Leden kunnen zich rechtstreeks aanmelden via de link in de uitnodigingsmail die eerder is verstuurd of stuurt u een mail naar info@greendrinkszod.nl.

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail