4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ De Nieuwe Start

donderdag 9 mei 2019

Op donderdag 9 mei zijn we te gast bij De Nieuwe Start & Eurocatering.

De Nieuwe Start is een zorgonderneming die mannen tussen 16 en 40 jaar een beschermd leefklimaat biedt op weg naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid door onder andere begeleiding bij 24 uurs-zorg, dagbestedings- en leercentrum-activiteiten en semi-ambulante begeleiding bij zo zelfstandig mogelijke wonen.
Eurocatering is bekend om de verzorging van catering, van buffetten, van tuin- en bedrijfsfeesten tot en met de verzorging van het VIP-dorp tijdens de Gouden Pijl.

Maar, op 9 mei gaat het vooral over de plannen van Reinier de Vries om nieuwe, innovatieve, industrie en dus werkgelegenheid in Emmen te realiseren.
• Bij Eurocatering komt een complete inpakstraat voor vliegtuigmaaltijden. Voorlopig met inzet van 10 medewerkers, daarvan naar verwachting 4 met afstand tot de arbeidsmarkt.
• Vanzelfsprekend zal worden stilgestaan bij duurzame invulling van de catering (zo veel mogelijk duurzaam geteelde ingrediënten, bij voorkeur plaatselijk/regionaal betrokken, duurzame verpakking, verminderen van de afvalstroom, etc.)
• In de hal van De Nieuwe Start komt een engineering-werkplaats met “state of the art”-testbanken om crossmotoren te verbeteren en te fine-tunen. Jongeren zullen daar worden opgeleid tot (cross-) motormonteur.
• In het verlengde daarvan zal de productie van drijfstangen en uitlaten (van titanium; een eigen hightech-ontwerp) worden uitgebouwd.
• Samen met TU-Delft is een exoskelet ontwikkeld en gebouwd om mensen met een dwarslaesie weer te laten lopen. Plan is om de productie in Emmen te realiseren.
• De Nieuwe Start ontwikkelt een professionele APP om benodigde zorg per cliënt in beeld te brengen (medicatie, evaluaties, rapportages, etc.),
• CodeRoodEvents is organisator van grote evenementen en onderzoekt samen met andere partijen de mogelijkheden van verduurzaming (statiegeldbekers, bioborden, bio-bestek, etc. om de afvalstromen te verminderen).

 

Programma

16:45 uur Inloop met koffie/thee.

17:00 uur Welkom/opening.

17:05 uur Presentaties van de hiervoor beschreven plannen.

17:35 uur Rondgang door bedrijfspanden, de werkplaats en toelichting ter plekke.

Afsluitend hapje/drankje en netwerkgelegenheid om de contacten met uw aanwezige relaties aan te halen en nieuwe er aan toe te voegen.

19:00 uur Einde.

 

Hoe aan te melden?

Nieuwsgierig naar de plannen, de inpakstraat voor vliegtuigmaaltijden, de engineering rondom en fine-tuning van crossmotoren, de productie van titanium onderdelen en de begeleiding en inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij?

Meld u dan aan via: info@emmenseuitdaging.nl.

 

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail