4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks @ Coöperatie Zonnige Start & Dorpenzorg

donderdag 21 juni 2018

In juni “doen” we een extra GreenDrinks in de regio ZuidOost Drenthe, omdat we op de 14eaansluiten bij een evenement buiten de regiogrenzen. De MVO-Conferentie in Assen is voor ondernemers in onze regio erg belangrijk, omdat daar aandacht wordt besteed aan een recent ontwikkelde tool, waarmee simpel kan worden aangetoond dat een onderneming voldoet aan de voorwaarden van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap) en daarvoor kan worden gecertificeerd. De aandacht voor de regionale ondernemingen die zich op MVO kunnen en willen presenteren en profileren mag daardoor natuurlijk niet verminderen.

U bent vanaf 2010 van ons gewend dat wij maandelijks een “GreenDrinks” organiseren bij een organisatie die zich op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil presenteren en deelnemers een “kijkje laat nemen in de keuken van een ander”.

Op donderdag 21 juni dus een extra GreenDrinks en zijn we te gast bij de organisatoren van

(Energie) Coöperatie Zonnige Start U.A. Emmen en Dorpenzorg.

 

Zonnige Start:
Er komen binnenkort bijna 1000 zonnepanelen op het dak van loods Maneschijn op Landgoed Scholtenszathe in Klazienaveen-Noord, die zonne-energie gaan leveren voor 80-160 huishoudens.

De doelstelling van Zonnige Start is om ook mensen met een smalle beurs te laten profiteren van de voordelen van zonne-energie. Men kan deelnemen aan de coöperatie door een kleine contributie te betalen voor een abonnement. Deelnemers hoeven dan niet zelf te investeren in zonnepanelen. Wethouder René van der Weide: “De gemeente Emmen wil graag verduurzamen en ziet daarin een belangrijke rol voor de eigen inwoners en ondernemers, als de opbrengsten ook ten goede komen aan de eigen bewoners. Zonnige Start geeft het goede voorbeeld en het initiatief steunen we daarom van harte”.

Dorpenzorg:

Door het veranderde zorglandschap kunnen groepen in de samenleving tussen wal en schip te raken.

  • Ouderen blijven langer vitaal, kunnen of willen niet verhuizen maar krijgen wel behoefte aan meer zorg en ondersteuning. Dit kan door ze te helpen om zorg aan te vragen, ondersteuning te bieden voor zwaar werk in de tuin en ontmoetingen te organiseren met andere ouderen zodat ze niet vereenzamen.
  • Werkzoekenden willen graag actief blijven om door werkervaring en scholing meer kans op een baan te krijgen of te houden. Deze mensen kunnen een rol spelen in het ondersteunen van mensen die niet meer zelfredzaam zijn door te helpen met algemene dagelijkse beslommeringen.
  • “Zorg” wordt geboden door samenwerking met zorgorganisaties. Er wordt zowel professionele zorg als informele zorg geboden. Voor diensten als tuinonderhoud, schoonmaakondersteuning, boodschappendiensten en vervoer kunnen vrijwilligers, mantelzorgers of mensen in werkervaringsplaatsen worden ingezet.

Dorpenzorg speelt een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van zorg en diensten.

Programma:

16:45 uur Inloop

17:00 uur Welkom/opening

17:05 uur Presentatie door Jan Schoonbeek over Zonnige Start en Dorpenzorg.Aansluitendeen hapje/drankje en netwerkgelegenheid om de contacten met uw aanwezige relaties aan te halen en nieuwe er aan toe te voegen.

19:00 uur Einde.

 

Hoe aan te melden?

Nieuwsgierig naar deze twee innovatieve initiatieven, die als burgerinitiatief zijn gestart?
Meld u dan op korte termijn aan voor deze GreenDrinks via info@emmenseuitdaging.nl.

Het maximum aantal deelnemers is vooralsnog gesteld op 50, dus wees er snel bij, want VOL=VOL en . . . . zoals bekend, leden hebben een preferente positie bij aanmelding.

Wij zien er naar uit u op donderdag 21 juni te mogen begroeten in De Badde!

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail