4 Green Support / Aanvalsleiders

GreenDrinks | Bouwbedrijf Bekman

donderdag 7 maart 2024

Uitnodiging GreenDrinks bij Bouwbedrijf Bekman
Op donderdag 7 maart zijn we te gast bij Bouwbedrijf Bekman in Erica.
Bouwbedrijf Bekman is een onderneming die zich sterk inzet voor de directe omgeving en maatschappelijke impact. Van scholing van medewerkers tot het delen van materialen en gereedschap. Hoog tijd om hier een kijkje achter de schermen te nemen!


Bouwbedrijf Bekman

Bouwbedrijf Bekman is een nuchter Drents bedrijf waar Naoberschap voorop staat en waar lokaal inkopen en duurzaam ondernemen als heel normaal wordt gezien.

Bekman vindt het belangrijk om diensten en producten te leveren die zo lang mogelijk meegaan. Eén van de focusgebieden is de bestaande voorraad sociale huurwoningen zo lang mogelijk van hoge kwaliteit te houden met daarbij de uitdaging hierin zo duurzaam mogelijk te werken. Een mooi voorbeeld van impactvol ondernemen!

Maatschappelijk betrokken zijn is voor Bekman een vanzelfsprekendheid. Of het nu gaat om het houden van een brandweeroefening, een sinterklaasintocht, het delen van opslagruimte of het sponsoren van maatschappelijke initiatieven, met enthousiasme wordt hier aan meegewerkt.


De Verweven Waarde van Bouwbedrijf Bekman

Om de inzet van Bouwbedrijf Bekman verder te professionaliseren en de impact nog verder te vergroten hebben ze het afgelopen jaar de Verweven Waarde Scan laten uitvoeren.
Dit ontwikkeltraject wordt aangeboden door het Actieprogramma Impact in de Regio en uitgevoerd samen met NHL Stenden en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.
Samen werken deze drie voorlopers aan concrete verbeteracties die passen bij het bedrijf. Bijvoorbeeld op het gebied van rapportage en monitoring, deeleconomie, circulaire samenwerkingen en verdienmodellen én het vergroenen van de keten en het eigen kavel. Martein Speller (directeur Bouwbedrijf Bekman), Taeke Tuinstra (NHL Stenden) en Emile Suringar (Natuur en Milieufederatie Drenthe) nemen je mee in de meest interessante en opvallende resultaten van de nulmeting en de vervolgstappen.  Alvast meer weten over de Verweven Waarde Scan? Check de website!


Programma

16.45 uur: Inloop

17.00 uur: Opening door Linda Meijer (GreenDrinks ZOD)

17.05 uur: Presentatie Bouwbedrijf Bekman door directeur Martein Speller.
Opbrengsten VWS Scan door Taeke Tuinstra (NHL Stenden) en Emile Suringar (Natuur en Milieufederatie Drenthe)

17.45 uur: Rondleiding door het bedrijf gevolgd door een hapje en drankje en de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten.

19.00 uur: Afsluiting

Graag verwelkomen we u op donderdag 7 maart bij Bouwbedrijf Bekman in Erica!


Hoe aan te melden?
Bent u ook benieuwd hoe Bouwbedrijf Bekman inzet op Naoberschap en impactvol ondernemen?
Meld u zich dan aan via de link in de uitnodigingsmail of stuur een mail naar: info@greendrinkszod.nl.
Voor deze GreenDrinks zijn maximaal 30 plekken beschikbaar. 


Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail