4 Green Support / Aanvalsleiders

2019 1017 GreenDrinks Movital

donderdag 17 oktober 2019

Op 17 oktober zijn we te gast bij MoVital in Emmen.

MoVital is een praktijk voor fysiotherapie, leefstijl en vitaliteit gericht op “People”. Wat kunnen we leren over duurzaamheid via de mens? Motivatie, gezondheid en vitaliteit spelen hier een belangrijke rol in, het expertise gebied van MoVital. Fysiotherapie bij uitval, leefstijl voor gezondheid en focus en vitaliteit voor autonoom en zinvol leven of werk.

Movital is 15 jaar geleden gestart als fysiotherapie praktijk maar bieden inmiddels ook leefstijl- en vitaliteitprogramma’s voor zowel de individu (medewerkers of zzp’er) als de organisatie. Hierin houden ze de wetenschap nauw in de gaten en volgen de data. Dit helpt te voorspellen wat de resultaten zijn van de programma’s, evalueren en bijsturen. Zo is oprichter Peter Hagel docent bij kennisinstituut leefstijl en vitaliteit Chivo en aangesloten bij Chivo Consultancy. Een team van beweging- en gezondheidswetenschappers, artsen, psychologen (organisatie), fysiotherapeuten, diëtisten, vitaliteitscoaches en -therapeuten, die continu bezig zijn met wetenschap te vertalen naar praktijk.

Leefstijl ziet Movital als het gedrag dat niet alleen invloed heeft op gezondheid maar ook op focus. Focus die nodig is voor langdurige productiviteit. Vitaliteit zien zij als autonoom en zinvol leven. In relatie tot een organisatie hebben wordt dat vrij vertaald als een levendige organisatie, die blijvend in staat is om met een hoge snelheid aan de veranderende marktomstandigheden kan aanpassen. Dit zonder zijn identiteit en/of doel te verliezen! Tijden zijn daarin veranderd en wordt dit steeds moeilijker. De informatierevolutie (geaccelereerd door technologie) heeft de wereld voorgoed veranderd.

Het vitaler maken van een organisatie kan op verschillende vlakken (automatisering, logistiek, procesverbetering, etc.). De organisatie wordt slagvaardiger en productiever, maar het blijft de mens die innoveert en reageert. Daar komt bij dat niet elke organisatie die investering kan doen en andere oplossingen moet bedenken. Beide vereisen focus, flexibiliteit, creativiteit, alertheid, betrokkenheid, veerkracht en natuurlijk ook een gezonde leefstijl. Het gaat hier om het managen van het menselijk kapitaal, vitaliteitsmanagement. Dat is de expertise van MoVital.
De aangeboden programma’s hebben een sterk fundament in de wetenschap, getoetst in de praktijk en worden continu bijgesteld en verbeterd. De visie is dat leefstijl en vitaliteit duurzaam (lange termijn) moeten zijn, objectief gemeten kan worden aan de hand van kpi’s en zichtbaar rendement moet opleveren in relatie tot de investeringen die gedaan worden in leefstijl en vitaliteit.

MoVital neemt jou graag mee in de recente wetenschap op gebied van leefstijl, vitaliteit en mogelijk aanvulling op het 3 P’s concept. Belangrijker nog, ze laten het u ervaren en geven concrete handvatten mee om morgen al te gebruiken. Als voorafje wordt de mogelijkheid geboden om gebruik te maken van de sportfaciliteiten en wordt u meegenomen in de wereld van bewegen. Bewegen om fris het interactieve programma van MoVital te volgen.

Voorprogramma
15:30 uur Gezamenlijke warming-up met vervolgens de keuze om onder begeleiding van Robin fysiek uitgedaagd te worden, of te squashen.
16:30 uur Gelegenheid tot opfrissen en douchen. Aansluitend herstellende voeding in de vorm van fruit en/of krentenbol.

GreenDrinks
16:45 uur Inloop en ontvangst met koffie of thee
17:05 uur Start interactieve programma waarbij Peter Hagel en Robin Sijbom u meenemen in hun visie op duurzame inzetbaarheid gericht op de “P” van People. Hoe en wanneer motiveer, stuur en intervenieer je op gezondheid en vitaliteit van de medewerker?
18:00 uur Aansluitend netwerken met een hapje en een drankje om de contacten met uw aanwezige relaties aan te halen en nieuwe daar aan toe te voegen
19:00 uur Einde.

Hoe aan te melden?
Het maximum aantal deelnemers is totaal gesteld op 40, dus wees er snel bij, want VOL=VOL. Voor het fysieke gedeelte hebben we het maximaal aantal deelnemers gesteld op 25 (16 groepstraining, 9 squash) Zoals bekend, leden hebben een preferente positie bij aanmelding.

 

Wilt u ook deelnemen aan het sportieve voorprogramma? Meld u zich dan graag hiervoor even separaat aan via: robin@movital.nl

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail