4 Green Support / Aanvalsleiders

De Emmense Uitdaging

maandag 10 oktober 2016

Zet de datum al vast in uw agenda, nadere info volgt te gelegener tijd.

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding¬† +¬†datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail