4 Green Support / Aanvalsleiders

Dag van de Duurzaamheid

vrijdag 9 oktober 2015

VanLineairNaarCirculair2

Op weg naar de Circulaire Economie.

Zoals de laatste jaren gebruikelijk, is Educohof (het duurzaamheidspodium van de gemeente Emmen, team Economie) organisator van een groot evenement in het kader van de Dag van de Duurzaamheid. Op 9 oktober organiseert Educohof een event dat vrijwel geheel in het teken staat van de Circulaire Economie. Daarin worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Circulaire economie biedt veel kansen: samenwerking in ketens, innovatie, minder afval, minder verbruik van grondstoffen en, heel belangrijk, werkgelegenheid. Dit event wordt georganiseerd in het kader van de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid, een landelijk initiatief van Urgenda (zie http://www.dagvandeduurzaamheid.nl).

Programma:

14:30 uur Ontvangst met koffie/thee
14:45 uur Welkom door Judith Regendorp (bureauredacteur/presentator bij TV Drenthe) en presentator van het themaprogramma met als onderdelen:

  •  Opening door Ally Dijkstra (sectordirecteur Techniek Drenthe College). Terugblik op de vorig jaar aangekondigde plannen voor duurzame ontwikkelingen bij het Drenthe College (verbouw van de locatie, nieuwe studierichtingen over techniek en duurzaamheid en de realisatie van het Energieloket, dat samen met kennisinstellingen, bedrijven uit de regio en de overheid een plek moet worden waar vraag en aanbod op het gebied van duurzame energie bij elkaar worden gebracht.
  • Wethouder René van der Weide over het belang van de Dag van de Duurzaamheid en het Energieloket bij Drenthe College.
  • Startschot voor het Energieloket door wethouder en sectordirecteur Drenthe College.
  • Alfride Groenewold (Directeur Area Reiniging) presenteert “Omdenken is de succesformule voor de Circulaire Economie”.
  • Pieter Diphoorn (Inspirator Duurzaam Ondernemen KvK) presenteert 3 domeinen binnen Circulaire Economie (Biobased, Technisch, Energie)
  • Rudy Folkersma (Lector Duurzame Kunststoffen bij Stenden PRE) over de status van Stenden-PRE (COCI), over Biobased Industry, het project “Closing the Loops” met o.a. Cumapol, Inverko en Omrin en over de samenwerking tussen Stenden Hogeschool en Drenthe College.
  • PAUZE
  • Anne-Jan Zwart (Directeur Ecostyle) vertelt over de beweegredenen voor de ontwikkeling van het ecomunitypark in Oosterwolde (www.ecomunitypark.com/), wat er voor nodig is om het van de grond te krijgen, op welke wijze kennis delen en samenwerken georganiseerd wordt en wat de component duurzaamheid en circulaire economie betekent voor de ontwikkeling van het park.
  • Freek van Eijk (Senior Expert Circulaire Economie en Associate Partner van het landelijke project RACE) over de mogelijkheden om circulair ondernemen in het Nederlands bedrijfsleven te versnellen.
  • Pieter Diphoorn + Harriët Hof + Forum over de Spin-off van de dag. Hoe nu verder om echt invulling te geven aan Circulaire Economie in de regio Emmen. Op 23 november is Emmen 1 van de 3 pilotgemeenten waar een workshop Circulaire Economie wordt aangeboden voor de gemeente en haar stakeholders.

Aansluitend  GreenDrinks tot 19:00 uur met volop gelegenheid om het contact met uw bestaande relaties te bestendigen en mogelijk nieuwe aan uw relatiekring toe te voegen.

Er is dan ook volop gelegenheid om het nieuwe gebouw en het energieloket met een opstelling van bluegens en een warmtepomp te bekijken. Studenten en docenten geven u graag de benodigde toelichting.

Belangstellend naar wat de Circulaire Economie voor u kan betekenen?

Aanmelden kan met een mail aan info@greendrinkszod.nl (zie het kader, rechtsboven op deze pagina).

Voor dit event is géén maximum aan het aantal deelnemers gesteld en zijn er ook géén kosten aan verbonden.

Graag tot ziens op vrijdag 9 oktober 2015 bij het Drenthe College, Van Schaikweg 98, Emmen (zie voor parkeren de link naar de “grote parkeerplaats” van het Drenthe College aan de Oude Meerdijk (hier klikken)

 

Aanmelden?

Wil je je aanmelden voor deze activiteit? Stuur dan een bericht aan info@greendrinkszod.nl. Graag met “Aanmelding  + datum” bij Onderwerp en uw NAW-gegevens in het bericht.

Aanmelden per e-mail